Fojtášek a Svítek - advokátní kancelář
   01 Úvodní stránka    
Zaměření
O sobě
   02 Sídlo:
Praha 2, Vinohradská 6
tel./fax/zázn.: 224 214 089
mobil: 602 337 379


Otevírací hodiny:
Po-Pá  9:00 - 17:00

vaclav.karlicek@seznam.cz
 
   03 Mgr. Václav Karlíček poskytuje právní služby zvláště oblasti práv průmyslových to jest, vynálezů, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, know-how a dalších předmětů průmyslových práv, včetně vypracování přihlášek těchto předmětů průmyslových práv, včetně jejich podání u Úřadu průmyslového vlastnictví, zastupování majitelů a původců před soudy a správními orgány a zastupování ve sporech majících původ v těchto právech.

Mgr. Václav Karlíček je soudním znalcem jmenovaným rozhodnutím ministra spravedlnosti ČSR ze dne 10. 12. 1979, č.j. ZTL 762/79 – KO, pro obor patenty, vynálezy, průmyslové právo. Znalec zpracovává znalecké posudky z celé oblasti průmyslového vlastnictví, včetně oceňování těchto práv pro potřeby nehmotných vkladů společníků do zakládaných společností, navyšování základního kapitálu společností pomocí nepeněžitých vkladů a další související práce.

Rovněž zajišťuje přihlašování předmětů průmyslových práv v zahraničí.

Právní pomoc, služby i zastupování poskytuje rovněž ve sporech vzniklých z nekalosoutěžních jednání.

Specializuje se dále na právní služby v oblasti bytové, převodů nemovitostí a obecně práva občanského.© 2006 Mgr. Václav Karlíček, Created by NETFINITY